Dansk

AGV vs. AMR - Hvad er forskellen?

Automatisering af den interne logistik er et evigt tilbagevendende emne for både større og mindre virksomheder, for hvorfor bruge medarbejdernes ressourcer på at fragte ting rundt, når de kan bruge deres tid på mere værdifulde aktiviteter? Og hvorfor ikke prøve at optimere produktiviteten og reducere flaskehalse i produktionen?  

De traditionelle AGV’er (automated guided vehicles) har hidtil løftet de interne transportopgaver, og de er et kendt ”ansigt” overalt, hvor der er et behov for gentagende materialeleverancer. I dag bliver AGV’erne dog mødt af en væsentlig bedre og mere sofistikeret teknologi, som begynder at tage over, nemlig fra AMR’er (Autonome Mobile Robotter). AGV’er og AMR’er har det tilfælles, at de fragter ting fra sted til sted, men her ophører mange af lighederne. AMR’er er robotter, som består af ny teknologi, der gør dem hurtigere, smartere og langt mere effektive end AGV’erne.

 

Faste ruter vs. intelligent navigation

En AGV er ikke intelligent og på ingen måde fleksibel. For at kunne navigere har den brug for at blive guidet i form af fx spor, magnetstriber eller sensorer, og den kan kun følge faste ruter. Den kan godt registrere, hvis der kommer forhindringer i dens bane, og her kan den stoppe op, men da den kun kan følge sporerne, kan den ikke komme rundt om. AMR’en er her en dramatisk forbedring. Den bruger kameraer, indbyggede sensorer og/eller laserscannere samt sofistikeret software, og på den måde kan den registrere omgivelserne og vælge den mest effektive rute til målet, mens den sikkert undviger forhindringer og personer. Den fungerer helt autonomt ved selv at kunne beregne ruter ud fra et kort og navigere i et dynamisk miljø. Kommer der en truck kørende ind foran, bliver der pludselig sat en stabel paller på planlagte rute eller noget helt tredje, finder AMR’en selv en alternativ rute. På den måde sikrer den materialeflowet og øger produktiviteten.

 

Få anvendelsesmuligheder vs. stor fleksibilitet

Den autonome kørsel gør, at en AMR er langt mere fleksibel end en AGV. AGV’er er begrænsede til kun at kunne følge en stringent rute, som er integreret i arbejdsstedet – typisk i gulvet. Dermed er anvendelsesmulighederne begrænsede, og en AGV vil typisk udføre den samme leveranceopgave hele dens levetid. Der skal derimod kun få indstillinger til for at ændre en AMR’s missioner eller opgaver, og derved kan den samme robot udføre en lang række forskelligartede ordrer på forskellige lokationer. AMR’ens opgaver styres af en overordnet flådekontrol, som automatisk prioriterer rækkefølgen af ordrer samt hvilken robot fra flåden, der skal løse en given opgave ud fra position og tilgængelighed. Medarbejderne behøver derfor ikke at bruge tid på at koordinere robotternes arbejde, og det styrker effektiviteten.

 

Tilpasset gammeldags virksomhedsmodeller vs. tilpasset agile virksomheder

Fleksibiliteten i AMR’erne er nødvendig for den måde, de moderne virksomheder bygges på i dag. De er agile og bygget på en måde, hvor virksomhedslayoutet kan ændres, hvis der er behov for ændringer i produktet eller selve produktionen. Hvis den interne transport fortsætter med at være begrænset til faste ruter, og man som virksomhed skal tage hensyn til anlagte spor til sine AGV’er, begrænses fleksibiliteten væsentligt, og det bliver en dyr og tidskrævende affære at lave om. Med AMR’er skal der ikke tages hensyn. Her kan man hurtigt få indlæst et nyt kort over bygningen, eller den kan selv lave et nyt kort på stedet, og derved kan den tages i brug med det samme.

Sammenlignet med en AGV, er AMR’er skabt til den moderne virksomhed i dag, fordi den er fleksibel i form af hvilke destinationer, den skal køre til, hvilke opgaver den skal udføre, og hvilken frekvens opgaverne skal udføres i. Alle disse parametre kan AGV’en ganske ikke konkurrere med.

 

Dyr i anvendelse vs. hurtig tilbagebetalingstid

Med alle disse fordele, kan man fristes til at tro, at en AMR er meget dyrere at integrere end en AGV, men dette er ikke tilfældet. Selvom en AMR består af mere avanceret teknologi, er det ofte en billigere løsning end AGV’en. En AMR behøver ikke spor, magnetstriber eller andre dyre ændringer af infrastrukturen, og derfor er det hurtigere og billigere at komme i gang med disse robotter. Samtidig løser AMR’er opgaver hurtigt og effektivt, og derfor tjener den hurtigt sig selv ind . Det er nemt og billigt at tilføre flere AMR’er til en flåde i takt med at forretningen udvikler sig, og her kan AGV’en heller ikke være med, da det kræver en højere grad af installation og tilrettelæggelse.

AMR’en er altså overlegen i forhold til AGV’en, når det kommer til fleksibilitet, omkostningseffektivitet og produktivitet, og på et tidspunkt må alle virksomheder spørge sig selv: hvor længe kan det betale sig ikke at anvende autonome mobile robotter?  

 

 

Hvad er dit investeringsafkast (ROI) ved AMR'er?

Tjek vores ROI beregner ud og få dit svar!

 

 

 

 

Dansk