Dansk

Robotten tager skraldet på plejehjemmet

Personalet sparer både tid, skridt og tunge løft takket være en mobil robot, der nu kører rundt og henter affald fra de ældre, der bor på plejehjemmet Engparken i Brande, Midtjylland. Robotten bidrager samtidig til at mindske lugtgener fra affaldet, fordi den hyppigt fjerner det.

Care Center Engparken

Vejlevej 1-3
7330 Brande
Denmark
engparken.ikast-brande.dk

Den mobile robot, som personalet har døbt Roberta, er blevet en naturlig del af hverdagen på plejehjemmet Engparken. Med sit gitterbur på “robot-ryggen” triller den dansk-udviklede MiR100-robot diskret rundt og indsamler ildelugtende affald såsom bleer på Engparkens seks forskellige afdelinger.

 “Jeg er ankommet og venter i 10 minutter”. Sådan siger den mobile robot, som automatiserer intern transport på Plejehjemmet Engparken i Brande, Midtjylland. Den har sin egen busrute, den kører dagligt, og den kan også tilkaldes til ad hoc opgaver på taxa-manér. Robotten er opfundet af Mobile Industrial Robots i Odense, og den bliver brugt til at optimere både i industrien og sundhedssektoren.

Minutter og tryghed tæller

Når sosu-hjælper Dorthe Marinussen hører robotten melde sin ankomst, kan hun automatisk få kørt affaldssække væk fra afdelingen, samtidig med at hun sparer en lang tur til fods hen til en udendørs affaldscontainer. På en almindelig vagt går Dorthe Marinussen og kollegerne hver især mellem 3000-6000 skridt. Derfor er det også kærkomment at robotten gør det muligt for dem at bruge størstedelen af energien på pleje og omsorg for borgerne – frem for på intern transport. Ialt sparer robotten plejepersonalet for 48 minutter i løbet af en vagt, hvor 6 medarbejdere ellers 1-2 gange skulle transportere en sæk manuelt hen til affaldscontainer i modsatte ende af bygningen. Denne manuelle manøvre er desuden utryg for personalet på de tyndt bemandede tidspunkter eller hvis beboerne er særligt plejekrævende.

”Før kunne det godt være utrygt, hvis jeg var alene på en afdeling og skulle forlade den for at fjerne skraldet. Nu kan jeg være nærværende på afdelingen, fordi robotten automatisk kører væk med skraldet. I spidsbelastningsperioder er selv fire minutter meget værd for os.

Det skaber tryghed. Der er en del demente her, som kan blive urolige og skabe konflikter. Førhen kunne det være nødvendigt at hidkalde en kollega til at holde øje, mens jeg gik ned med skraldet. Nu kan jeg bare kalde på Roberta og få den til at tage skraldet. Man vænner sig hurtigt til sådan en robot, og i løbet af få år vil vi nok slet ikke spekulere på, at vi engang selv har gået ned i containeren med affaldet, siger Dorthe Marinussen.  

Når robotten har indsamlet skraldet på alle etager og er kørt ned til containeren, bipper den i pedellens lomme, så han ved, at det er tid til at læsse skraldeposerne over i containeren. I aften- og nattevagten er det sosu-hjælperne, der får denne besked på deres telefon.

MiR100-robotten hos Engparken har sin base i kælderen under plejehjemmet, hvor den selv kan køre til opladning, så snart den ikke er i brug. På en halv time kan den lade sig selv op til 70 procent af batterikapaciteten.

Når robotten er i sving 24-7 udelukkende med skraldehåndtering, kan den tjene sig selv hjem på under to år. Efterhånden som den udvider paletten med flere typer transportopgaver, vil det reducere tilbagebetalingstiden yderligere. 

Ruth Juhl Jensen var som lokalleder af plejehjemmet Engparken involveret i indkøringen af robotten. Roberta blev relativt hurtigt accepteret af både beboere, pårørende og personale.

“Der er ingen, der har noget imod Roberta, men folk skulle lige se “hende” an og vænne sig til, at der kører en robot rundt i bygningen, som taler til dem og selv tager elevatoren. I indkøringsfasen mødte en af de demente robotten, der sagde ”Pas på, her kommer jeg”. Hertil svarer den demente beboer: “Årh, hold din kæft” og gav den et ordentligt dask på nødstopknappen. Men det er kun sket den ene gang”, fortæller lokallederen med et smil. 

Høflig og hensynsfuld robot

Ruth Jul Jensen ser gode muligheder for, at plejehjemmet også kan bruge Roberta til at få bragt mad, medicin og varer rundt.

“Vi kan bruge robotten som en god ven, der lige kan transportere ting fra sted til sted og spare os andre noget tid og nogle skridt. Og jo flere arbejdsopgaver, den kan hjælpe os med, jo mere gavn får vi af den”, vurderer Ruth Juhl Jensen.

Robotten er designet til at være hensynsfuld og køre uden om mennesker og forhindringer. Men personalet og beboerne udviser også konduite over for den rolige, rullende hjælper.

“Det lyder måske lidt mærkeligt, men vi går rundt og taler til Roberta, og siger: “Nå, kommer du dér, lille ven”, og så rykker vi automatisk lidt til siden, så robotten ikke behøver at stoppe op, fortæller Dorthe Marinussen.

Personalet har døbt den Roberta, og både de og beboerne har taget så hjerteligt imod robotten, at de i dagligdagen går rundt og taler til den “rullende hjælper”. Robottens eget sprogbrug på plejehjemmet er – i samarbejde med personalet - designet nøje efter målgruppen; en kommanderende stil kunne gøre en dement blive vred og opfarende.

”Den skal udtrykke sig venligt og civiliseret. Hvis robotten sagde en kommando som Flyt dig, jeg skal forbi, så ville det kunne tricke en dement”, fortæller Dorthe Marinussen.

Elly List på 94 år er beboer på plejehjemmet Engparken. Hun tager det helt afslappet, at der på gangene nu er både rollatorer og robot.

”Jeg synes, robotter er gode til at aflaste mennesker og tage det hårde slæb. Den her robot, vi har fået, den larmer slet ikke, og den kører pænt uden om mig, når jeg kommer med rollatoren. Men den er lidt fræk og snupper elevatoren for næsen af mig. Det kan vi godt more os over, siger Elly List og smiler til sin veninde Ingrid, der også bor på plejehjemmet.

Hun fortæller: Den første gang, jeg så robotten, tænkte jeg: “Hvor er manden, der skal skubbe vognen?” Men så opdagede jeg, at den er automatisk. At det er en robot!“

Veninderne konkluderer, at de dog ikke ønsker, at robotter skal erstatte den nære menneskelige kontakt med personalet under måltider, bad og andre dagligdags situationer. 

Fleksibel logistik-løsning

Udover at være en permanent “makker” for personalet, er MiR100-robotten også er et led i et større teknologiafprøvningsprojekt forud for designet af et nyt moderne plejecenter i kommunen.

Selve ideen til en transportrobot på plejehjemmet Engparken opstod nemlig, da Ikast-Brande Kommune skulle udtænke rammerne for et nyt, moderne plejecenter. Her ville man gerne tænke teknologien ind i arkitekturen, arbejdsgangene og trivslen for beboere og personale. Det fortæller Dorthe Iversen, distriktsleder i Ikast-Brande Syd og således ansvarlig for alle plejehjem og lokalcentre i den sydlige del af kommunen.

“På mange plejecentre er der en lugt af affald inde i bo-enheden, som man gerne ville eliminere. Vi så først på affaldssug som løsning på affaldshåndteringen, men det viste sig at være en stor engangsinvestering; Derfor besluttede vi at iværksætte dette innovationsprojekt, hvor vi afprøver teknologien og ser, hvilke nye muligheder gevinster mobile robotter kan skabe. Målet var at undersøge: Har det en gang på jord at have en transportrobot på et plejecenter? Og ja, det mener jeg, at det har! Derfor projekterer vi det ny plejecenter sådan, at det bliver let at anvende mobile robotter, også den model MiR har, som har monteret en trækkrog, der kan fragte vogne og bure rundt i en bygning. Parameteret for, om vi er lykkedes med at introducere en anvendelig teknologi er, at de ansatte tænker innovativt og er motiverede for at se potentialet for at tænke teknologiens muligheder ind i deres arbejde, og det ser vi i den grad, at de gør med MiR100-robotten, konkluderer Dorthe Iversen.

 

Vil du se MiR-robotterne i aktion på dit anlæg?

Vores distributører er klar til at give dig en on-site demonstration.

 

 

 

Dansk