Dansk

MiR's mobile robotter sikrer fleksibilitet i Kamstrups vækstfase

En af verdens førende producent af intelligente forbrugsmålere, Kamstrup, oplever som teknologisk frontløber en voldsom vækst i disse år. Derfor investerer og optimerer Kamstrup løbende i at sikre et effektivt og fleksibelt produktionsapparat med tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme markedets efterspørgsel.

Kamstrup

Industrivej 28, Stilling
8660 Skanderborg
Denmark
www.kamstrup.com/en-eu

Her spiller de selvkørende mobile robotter fra Mobile Industrial Robots en særdeles central rolle. De har nemlig udmanøvreret de traditionelle transportbånd i en hal, hvor halvfabrikata og færdige emner transporteres mellem produktionslinjer og robotceller.

Mobile robotter overtrumfer transportbånd

Nu er MiR-robotterne omstillingsparate bindeled mellem cellerne. Selvom et transportbånd koster omkring det halve af en MiR-robot, så betyder værdien af fleksibiliteten nemlig, at det bedst betaler sig at anvende MiRs mobile robotter. MiR-robotterne har en transportør monteret som topmodul, og de afleverer og modtager selv emner og produkter ved robotcellerne. Den fleksible løsning sikrer, at kapaciteten udnyttes maksimalt. Det forklarer produktionschef i Kamstrup, Flemming Møller Hansen:

Forudsætningen for, at vi kan sikre vores vækstposition på det globale marked er, at vi forfiner produkterne, reducerer omkostningerne og sikrer en kort leveringstid. Vores produktion er præget af både stor varians og høj volumen. Derfor investerer vi i fleksibel automation. Og vi har faktisk formået at skalere vores produktionsvolumen, samtidig med at vi har integreret automationsløsninger for mere end 30 millioner kroner ind i vores eksisterende produktionsmiljø. Det er særdeles usædvanligt, at det kan lade sig gøre at undgå nedetid i en produktion, som oven i købet i samme periode er blevet fordoblet. Havde vi valgt transportbånd i stedet for mobile robotter, så havde det kostet mange kostbare produktionsstop. MiR-robotter giver os en værdifuld fleksibilitet og en høj leveringssikkerhed. Vi har brug for dynamisk at kunne afkoble og tilkoble uden kostbare produktionstop. Det betyder, at vi uden problemer kan holde tilbagebetalingstiden under de 2 år, som vi stiller som krav til alle investeringer, siger Flemming Møller Hansen, Kamstrup.

Virksomheden opførte i 2017 et helt nyt vandcenter på 10.000 kvadratmeter ved hovedsædet i Danmark, hvor yderligere en flåde af 7-10 MiR-robotter skal binde processerne sammen og sikre en gnidningsløs effektivitet.

MiR var det bedre valg

Det afgørende for vores succes med MiR-robotterne er det faktum, at de let kan integreres og tilpasses til at køre i en eksisterende produktion, konstaterer Flemming Møller Hansen. Han og kollegerne har oplevet en god og effektiv dialog mellem Kamstrup, den lokale maskinbygger og MiR-forhandler BILA og MiRs egne teknikere:

Den iterative proces i samarbejdet har været meget positiv, og responstiden har været kort. Normalt er det godt nok tryggere at lurepasse lidt frem for at være en af de første til at tage relativt nye og innovative teknologier i brug. Men vores høje vækstrate gør, at vi ikke kunne vente, og derfor besluttede vi os for at satse på selvkørende mobile robotter. Vi testede og sammenlignede to forskellige producenters løsninger op imod hinanden, og her præsterede MiR klart bedst, fastslår produktionschefen hos Kamstrup.

Om Kamstrup

Kamstrup producerer intelligente løsninger til måling og optimering af vand-, varme- og elforsyning i hele verden. Virksomheden beskæftiger 1200 ansatte fordelt på 20 lande. Hovedkontor og produktion er beliggende ved Aarhus i Danmark, hvor Kamstrup blev stiftet i 1946. Siden har Kamstrup leveret mere end 12 millioner forbrugsmåler. Alene i 2017 udgør den årlige produktion mere end to millioner enheder. Kamstrup forventer en omsætning på 2 mia. kr. i 2017. Selskabet er 100% ejet af den danske energikoncern OK.

 

Vil du se MiR-robotterne i aktion på dit anlæg?

Vores distributører er klar til at give dig en on-site demonstration.

 

 

 

Dansk