Dansk

Flex anvender mobile robotter til at forblive LEAN

To mobile robotter transporterer uafhængigt varer internt ved Flex, på det østrigske anlæg, en af ​​verdens førende teknologiselskaber. Automatiseringen af ​​disse monotone opgaver holder processer lean, effektive og fleksible og tager belastningen fra ​​medarbejderne og giver dem mulighed for at bruge mere tid til vigtigere aktiviteter.

Flex International GmbH

Friesacher Straße 3
9330 Althofen
Austria
www.flex.com

På Flex's østrigske anlæg i Althofen/Kärnten kan virksomheder fra medicinsk teknologi, industri og bilteknologi outsource praktisk talt deres komplette værdiskabelseskæde - fra produktdesign til fremstilling, teknik og logistik. For at imødekomme kundernes behov og samtidig forblive rentable er 'Lean Six Sigma'-tilgangen dybt forankret i virksomhedens filosofi. Det primære mål med denne styringsmetode er det magre og effektive design af værdiskabelseskæden.

”Vores produktion er meget fleksibel, og dette medfører naturligvis særlige udfordringer også for intern godstransport. F.eks. Befinder vi os ofte i den situation, at adskillige transportkørsler forekommer indenfor meget kort tid fra hovedlageret til fremstillingen. I den forbindelse er det naturligvis meget vigtigt at reducere rejsetiden så meget som muligt”, siger Christoph Schaller, direktør for teknik i Flex. For cirka halvandet år siden begyndte diskussioner om, hvordan den unødvendige rejsetid kunne reduceres. Men ideen om et transportsystem med magnetstrimler blev relativt hurtigt afvist. Virksomhedens produktionslayout ændres normalt hver tredje til sjette måned, og ifølge Schaller ville installation af nye magnetbånd hver gang der var et produktionslayout resultere i betydelige ekstra udgifter. "På Hannover Trade Fair 2015 blev vi opmærksomme på de mobile robotter, der tilbydes af Mobile Industrial Robots (MiR). Efter at have undersøgt dette system konkluderede vi, at vi havde fundet et produkt, der kunne imødekomme vores meget fleksible krav med hensyn til intralogistik og alligevel var meget overkommeligt." Samme år, 2015, blev den første af de to MiR100-robotter endelig købt, med den anden kom kun seks måneder senere.

 

En ægte døråbner

Takket være mobile godstransport hjælperne hos Flex er der nu en fuldautomatisk 600 meter lang strækning uden afbrydelse fra hovedlageret til produktionsområdet, med robottens belastningsvægt op til 100 kg. Der er bestemt nogle forhindringer for robotterne på denne strækning, f.eks. I form af indvendige højhastigheds døre. "Men på den daglige basis er dette ikke et problem. Kommunikationssystemet i MiR100 er tilsluttet dørene og fortæller dem, hvornår de skal åbne. Dette fungerer meget godt," siger en selvsikker Christoph Schaller.

 

Arbejdstiden er mere produktiv takket være de mobile robotter

Automatiseringen af ​​intern godstransport har allerede betalt sig for medarbejderne. Takket være den nye teknologi er de stort set blevet befriet for monotone transportopgaver. Den resulterende stigning i den disponible tid har gjort det muligt for dem at fokusere mere på logistikområdet. På denne måde er der opnået betydelige procesoptimeringer, som Christoph Schaller forklarer: "Transport af varer fra A til B udføres nu af robotter, og medarbejdernes aktiviteter er derfor i stigende grad skiftet til varemodtagelse. Af denne grund er der nu meget mere tid til rådighed i hovedlageret til pre-positionering af vareleverancerne til produktionsanlægget, ligeledes til udfyldning af faste lokationer. Som et resultat er portionerne nu meget mere retfærdige, hvilket i sidste ende gavner medarbejderne i alle faser af vores produktionskæde.

The use so far of the two MiR100 robots has proved a very positive experience. In the medium term, however, the potential of mobile robotics will be even more fully exploited. Its scope of activities in the company will be gradually expanded – and to this end, will now also use the patented MiRHook system from Mobile Industrial Robots. This new product component can be connected directly to the MiR100 and will enable the fully automated transportation of carts weighing up to 300 kilograms. "The first step was the use of robots for transporting goods from the main warehouse," explains Christoph Schaller. "When we saw that working perfectly, we asked ourselves: what other possibilities does this technology offer for us? And of course, the possibilities are even further extended by the Hook system, with the system also becoming more flexible to use as a result. The next logical step for us is to use the robots in combination with the Hook system for the transportation of finished goods to the dispatch department."

Anvendelsen hidtil af de to MiR100-robotter har vist sig at være en meget positiv oplevelse. På mellemlang sigt vil potentialet for mobil robotik dog blive udnyttet endnu mere. Dets omfang af aktiviteter i virksomheden vil gradvist blive udvidet - og med det formål vil den nu også bruge det patenterede MiRHook-system fra Mobile Industrial Robots (MiR). Denne nye produktkomponent kan tilsluttes direkte til MiR100 og muliggør fuld automatiseret transport af vogne, der vejer op til 300 kg. "Det første skridt var brugen af ​​robotter til transport af varer fra hovedlageret," forklarer Christoph Schaller. "Da vi så, at det fungerer perfekt, spurgte vi os selv: Hvilke andre muligheder tilbyder denne teknologi os? Og naturligvis udvides mulighederne endnu mere ved hjælp af Hook-systemet, hvor systemet også, som resultat, bliver mere fleksibelt at bruge. Det næste logiske skridt for os er at bruge robotterne i kombination med Hook-systemet til transport af færdige varer til afsendelsesafdelingen."

 

Om Flex

Flex er en verdensledende teknologivirksomhed med mere end 200.000 ansatte i 30 lande, der fremstiller intelligente produkter til en netværksverden. Flex understøtter sine kunder fra den oprindelige idé til levering af det færdige produkt.

 

Vil du se MiR-robotterne i aktion på dit anlæg?

Vores distributører er klar til at give dig en on-site demonstration.

 

 

 

Dansk