Dansk

Sådan øger du sikkerheden på arbejdspladsen med mobile robotter

Med øget pres på produktionen globalt, skal processer hele tiden optimeres og effektiviseres.

 

With increasing pressure on manufacturing globally, processes must get increasingly lean and responsive.

Knock-on effekten kan værre større krav til medarbejderne i et til tider risikobetonet miljø.

I betragtning af at Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) anslår, at omkring 2,3 millioner arbejdstagere overalt i verden bliver offer for arbejdsrelaterede ulykker eller sygdomme hvert år, skal virksomhederne gøre mere for at beskytte deres medarbejdere. 

På samme tid med beskæftigelsen er på et rekordhøjt niveau kæmper mange arbejdsgivere også med at finde nok arbejdstagere til at udfylde job, som til tider kan være gentagne, kedelige eller skadelige. Faktisk fandt en nylig undersøgelse af beslutningstagere på topniveau i global fremstilling, herunder Toyota, Siemens og DHL, ud af, at 85% ikke er sikre på, at de kan ansætte de rigtige mennesker.

Læs den fulde rapport om Industri i Robotternes Tid her

En måde at fjerne arbejdstagere fra mindre tiltalende miljøer eller opgaver på er at inkludere mere kollaborative robotter i teknologimixen. Den seneste generation af autonome mobile robotter (AMR'er) kan påtage sig opgaver af lav værdi og give deres menneskelige kollegaer mulighed for at påtage sig mere givende, komplekst arbejde i sikrere, renere og mere produktive arbejdsmiljøer.

Derudover er autonome mobile robotter lette at integrere på butiksgulvet, samtidig med at de arbejder sammen med mennesker, hvilket skaber et optimalt arbejdsmiljø. De kan programmeres specifikt til arbejdspladsens behov, så de hurtigt og sikkert kan integreres til uafhængigt at transportere varer eller materialer. Dette kan også hjælpe med at forhindre skader, såsom muskuloskeletale forstyrrelser, som kan være almindelige i manuelt arbejde.

Nedsat bevægelse

AMR'er kan programmeres til at komme til arbejdstageren snarere end omvendt. Arbejdstageren kan derefter hente genstande og scanne dem fra robotbeholderen eller scanne genstande i robotbakken til levering andetsteds. Dette gør ordrepluknings- eller modtagelsesprocessen meget mere effektiv og forbedrer nøjagtigheden og reducerer bevægelsen.

Sikring

Fordi den autonome mobile robot påtager sig størstedelen af de tunge løftetjenester, er der en reduceret risiko for personskade. Mange mobile robotter kan transportere op til 1.000 kg og har systemer til at undgå ulykker og sammenstød, der reducerer risikoen for spild. Arbejdstagere har mindre risiko for rygskader, fald eller andre problemer, der er relateret til at transportere produkter. For eksempel har MiR1000 en nyttelast på 1.000 kg og kan automatisk opsamle, transportere og levere gennem dynamiske miljøer og fjerne mennesker fra roller, hvor der kan være risiko for kollisioner eller belastningsskader.

Træthed

Træthed er direkte knyttet til øgede arbejdsulykker og kvæstelser. AMR'er kan hjælpe ved at påtage sig trættende opgaver samt signalere, hvis forkerte emner scannes eller flyttes uden scanning. Begge systemer kan hjælpe med at holde arbejdstagerne opmærksomme og reducere træthedsrelaterede fejl.

 

Sikkert køremønster af AMR'er

AMR'er kan hjælpe med at optimere den samlede sikkerhed på en arbejdsplads. Da AMR'er er integreret i processer, hvor de arbejder med mennesker eller sammen med mennesker uden sikkerhedsforanstaltninger, skal AMR'er bruges på en måde, der altid er sikker. Det sikre køremønster for MiR AMR'er sikres af et multisensorsikkerhedssystem, der inkluderer laserskannere, 3D-kameraer og nærhedssensorer, der indlæser data i en sofistikeret planlægningsalgoritme. Dette lader roboten vide, hvor den kører, om den skal justere sin rute eller stoppe. På samme tid har MiR-robotter flere funktioner til at sikre, at de kan tage en sikker beslutning, selvom f.eks. laserskannerne holder op med at virke. Disse banebrydende funktioner betyder, at MiR-robotter sandsynligvis er de sikreste AMR'er i verden.

 

Samarbejde

Det er dog ikke nok at være den sikreste på markedet, medarbejderne skal også føle sig godt tilpas med at forstå eller tro på dette. Så MiR AMR'er har også humaniserede funktioner som indikatorer til bremsning og drejning, som arbejderne anerkender for intuitivt samarbejde. Mens traditionel teknologi stadig vil spille en rolle på det moderne butiksgulv, vil tilføjelse af AMR'er til blandingen hjælpe med at holde personalet sundt og sikkert. Dette skyldes at robotterne påtager sig gentagne, risikobetonede arbejdsopgaver og samtidig reducerer risikoen for sammenstød, der kan være forårsaget af menneskelige fejl.

Det er derfor ingen overraskelse, at 63% af erhvervsledere inden for produktion mener, at AMR'er vil hjælpe med at forbedre arbejdstageres sikkerhed, ifølge brancherapporten.

Hvordan udskiftning af gaffeltrucks med robotter, øger sikkerheden 

Hvis du ønsker at reducere arbejdsskader, kan den seneste autonome teknologi være nøglen.

 

 

 

Hvad er sikkerhed værd for dig?

Sådan beregner du forretnings-værdien af ​​sikkerhed.

 

Dansk